Regulamin

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Sklep-AMTEC. Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.amtec.pl, prowadzony jest przez F.P.H. Amtec Waldemar Wojciechowski, z siedzibą we 51-663 Wrocławiu przy ul. E. Abramowskiego 9 , wpisane dnia 01.02.1991 do ewidencji działalności gospodarczej miasta Wrocław, nr NIP 898-000-14-19, nr Regon 930003062.

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • Poprzez formularz dostępny na stronie sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu,
  • telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu) i nie ma możliwości realizacji zamówienia klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli klient dokonał zapłaty za towar, sklep zwróci klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z obsługą sklepu telefonicznie lub przez email.
 6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy oraz sposób dostawy towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 7. Sklep ma prawo anulować zamówienie po 5 dniach roboczych od złożenia zamówienia przez klienta, jeśli na koncie sklepu nie ma zaksięgowanej płatności na zamówienie (przy wybranej opcji płatności elektronicznej lub kartą kredytową lub przelewem).
 8. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na adres wskazany w zamówieniu przez klienta. Możliwy jest też odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy, którego adres umieszczony jest na stronie sklepu i w regulaminie. Odbiór osobisty jest darmowy.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.
 10. Wydając towar sklep wydaje dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie klienta faktury VAT.
 11. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana według wyboru klienta
  • Przelewem na rachunek bankowy sklepu,
  • gotówką przy odbiorze przesyłki pocztowej lub kurierskiej (za pobraniem).
  • za pomocą internetowych platform płatniczych
 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.u. z 2000 r. nr 22 Poz. 271 z zm.) (“Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera formularz zwrotu (format doc) (format pdf).
 2. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny i nie nosić śladów użytkowania.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno sklep jak i klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art.10 ust.3 ustawy.
 5. Klient za uprzednią zgodą sklepu może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez klienta wymienić towar na inny. W takim przypadku powinien wypełnić formularz zwrotu (pkt. IV.1).
 6. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny wymienionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez klienta lub zwrócona przez sklep.
 7. Sklep nie pobiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.u z 2002 r. nr 141, poz 1176 z zm.) wobec klientów będących konsumentami, sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku klientów nie będących konsumentami, sklep odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z informacją na temat reklamacji na adres: AMTEC, ul. E. Abramowskiego 9  51-663 Wrocław.
 3. Sklep poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w informacji na temat reklamacji swoje dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z klientem w wymienionym terminie, np. numer telefonu lub adres email.
 4. Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.u. nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 6. Dostępność informacji o produktach na stronach sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy o prawie własności przemysłowej (Dz. u. nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Wrocław dn. 21.01.2021