Zwroty i reklamacje

Towar podlega zwrotowi do 14 dni od momentu jego otrzymania. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

W celu dokonania zwrotu towaru prosimy wypełnić formularz zwrotu (format doc) (format pdf), zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać go na własny koszt razem z towarem na niżej podany adres:

F.P.H. AMTEC
ul. E. Abramowskiego 9
51-663 Wrocław

Zwrot należności obejmuje wartość odsyłanego towaru, zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez klienta w formularzu zwrotu.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych lub niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu:

F.P.H. AMTEC
ul. E. Abramowskiego 9
51-663 Wrocław

Do odesłanego towaru prosimy załączyć dowód zakupu oraz informacje o reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru.